50 EDITIE: 17 juni 2023

(2020 en 2021 geen jaarmarkt i.v.m. Corona)

Bestuur Stichting Jaarmarkt Heukelum 2023

De Jaarmarkt in Heukelum is op 17 juni 2023 voor de 50e keer.
In 1971 werd de Jaarmarkt in Heukelum voor het eerst georganiseerd door de toenmalige “wandelsportvereniging Heukelum”. Na 25 jaar besloten zij te stoppen met de organisatie. Om deze prachtige traditie niet verloren te laten gaan, werd in 1996 de “Stichting Jaarmarkt Heukelum” opgericht.

Door corona heeft in 2020 en 2021 geen jaarmarkt plaats gevonden.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende vrijwilligers:

Voorzitter
Patricia de Ruiter

Marktmeester
Patricia Versluis

Penningmeester
Ronald Looijen

Bestuursleden

Arie Maasland

Marion Visser

Wilma Looijen

Anja Bogerd

bestuur jaarmarkt Heukelum 2019 met Trabant club Nederlan